ambulante begeleiding van kinderen en volwassenen

Derwish Zorg BV biedt ambulante begeleiding aan kinderen en volwassenen die niet of verminderd zelfredzaam zijn met de diagnose:

• Ontwikkelstoornissen zoals ADHD, ADD, ODD, ASS
• Gedragsstoornissen zoals emotionele agressie
• Verstandelijke beperking
• Licht verstandelijke beperking
• Lichamelijke beperking
• Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
• GGZ-problematieken breed


Ambulante begeleiding richt zich op de cliënt en zijn/haar directe omgeving. Eerst wordt goed gekeken wat de hulpvraag precies is. Er kunnen allerlei oorzaken zijn waarom iemand het alleen niet goed redt thuis. Samen met de cliënt en/of de ouders wordt een zorgplan met doelen opgesteld. Regelmatig is er een evaluatiemoment om te kijken of deze doelen ook gehaald worden. Knelpunten worden belicht en waar mogelijk aangepakt en opgelost.


De individuele begeleiding is in de praktijk veelal gericht op het bevorderen, behoud en het compenseren van zelfredzaamheid van de cliënt. Met de cliënt gaan we sociale activiteiten verrichten, de cliënt leren om zijn/haar gedrag in de hand te houden, toezicht houden op het gedrag en houding, rustmomenten realiseren, nakomen van afspraken, bieden van structuur en vastigheid zijn terugkerende activiteiten en onderdelen voor de cliënt. Daarnaast is het belangrijk om er op toe te zien dat de cliënt niet in gevaar komt en dat hij/zij leert omgaan met onveiligheid.


De ambulante begeleiding vindt doorgaans thuis plaats. Soms is het nodig om op een andere (buiten) plek af te spreken of om gewoon even weg te willen zijn uit de thuisomgeving. In goed overleg met de cliënt en/of de ouders kijken we wat er op dat moment nodig en wenselijk is.


Met onze professionele, cultuursensitieve en integrale aanpak begeleiden wij onze cliënten naar een zo zelfstandig mogelijk en zorgzaam leven.


> begeleiding aanvragen