Derwish Osman

Algemeen Directeur


Osman is een onafhankelijke veiligheidskundige met praktijkervaring en beleidsmatige ervaring, een pionier op sociaal-maatschappelijke vraagstukken en veiligheidsvraagstukken. Als trainer en opleider namens de Nederlandse Politieacademie heeft Osman bijgedragen aan vakmanschap en persoonlijk leiderschap van personeel van de Nederlandse Politie. Als strategisch adviseur voor verschillende gemeentes heeft Osman zijn bijdrage geleverd aan zorg en veiligheidszaken.


Osman heeft operationele deskundigheid verworven op thema’s als participatie en actief burgerschap, radicalisering, polarisatie, extremisme en persoonsgerichte aanpak van criminele groepen. Osman heeft in zijn 27-jarige loopbaan ruime ervaring opgedaan als adviseur, procesregisseur, netwerkregisseur en coördinator in verschillende functies voor de politie en gemeente. Osman heeft 22 jaar politie ervaring opgedaan in verschillende functies op uitvoerend en tactisch niveau.
Sinds november 2018 gebruikt Osman zijn brede kennis en expertise ook binnen de zorg en welzijnssector. Osman houdt ervan om steeds opnieuw geïnspireerd te worden en maakt graag het verschil in zijn dienstverlening door zijn passie en gedrevenheid. Binnen de zorgsector is Osman ervan overtuigd ook hier het verschil te kunnen maken en méér zorg te kunnen bieden! Osman is een mensgerichte bestuurder en is trots op het Derwish team dat geweldig werk levert.> Terug naar overzicht