derwish Logeerdagen

Soms heb je als ouder of verzorger even een adempauze nodig. Je hebt dan de behoefte om de zorgtaken even los te kunnen laten, maar wel op een vertrouwde manier zonder dat je je zorgen hoeft te maken om je kind. Om de zorg tijdelijk over te nemen organiseren wij voor onze cliënten en de ouders/verzorgers de Derwish Logeerdagen.


Individuele begeleiding en groepsactiviteiten wisselen elkaar af tijdens deze ‘Derwish Logeerdagen’ die wij meerdere keren op jaarbasis organiseren. Vaak wordt een accommodatie afgehuurd voor 2-5 dagen. Deze dagen bestaan uit een goed gebalanceerde combinatie van zorgdiensten met aandacht voor het hoofd, lichaam en het hart.

De ambulante begeleiders van Derwish Zorg BV gaan altijd mee. Dit zorgt voor rust en vertrouwen bij onze cliënten én bij de ouders/verzorgers. Het concept van de Derwish Logeerdagen biedt een huiselijke en gezellige omgeving voor een kleine groep cliënten. Als ouder kunt u tot rust komen terwijl onze cliënten genieten van de activiteiten en van het samenzijn.


> logeeropvang aanvragen

groepsactiviteiten

We stellen onze cliënten in de gelegenheid om het geleerde (tijdens de individuele begeleiding) in de praktijk te brengen. Dit doen wij door gerichte groepsactiviteiten te organiseren. Op deze momenten komen meerdere cliënten uit dezelfde leeftijd en ontwikkelingsfase bij elkaar om gezamenlijk activiteiten te ondernemen.

De setting en sfeer is veilig zodat de cliënten zichzelf kunnen zijn. Er wordt middels sport en spel gewerkt aan voornamelijk sociale vaardigheden maar ook motoriek en het verleggen van grenzen komen aan bod. Voorbeelden van activiteiten zijn: kalligraferen, bootcamp, boogschieten, voetballen, roeien, een workshop knutselen en verschillende activiteiten met sport en spel elementen.

De groepsactiviteiten komen ook terug tijdens de Derwish Logeerdagen.


> groepsactiviteit aanvragen