meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (hgkm)

Als erkende zorg- en hulpverleningsorganisatie is Derwish Zorg BV wettelijk verplicht om de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te implementeren. De meldcode is een stappenplan die onze begeleiders helpt met signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling om te gaan. De meldcode van Derwish Zorg BV bevat de volgende stappen:


1 Signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling in kaart brengen
2 Overleggen met de aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling en eventueel advies inwinnen bij Veilig Thuis
3 Informeren van de directie van Derwish Zorg BV
4 Gesprek aangaan met desbetreffende client(en) en zorgen bespreekbaar maken
5 Uitkomsten van het clientgesprek met aandachtsfunctionaris en/of Veilig Thuis bespreken
6 Wegen van de informatie rondom het huiselijk geweld en/of de kindermishandeling
7 Maken van een plan van aanpak en/of een melding doen bij Veilig Thuis
8 Monitoren van het cliëntsysteemWanneer onze begeleiders een vermoeden hebben van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, maken zij gebruik van bovenstaande meldcode om alle informatie zorgvuldig in kaart te brengen. Indien er een sterk vermoeden is dat er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling of dit reeds is vastgesteld, beoordeelt de begeleider samen met de aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling met behulp van een afwegingskader of er sprake is van acute en/of structurele onveiligheid.


Derwish Zorg BV streeft ernaar zo zorgvuldig en transparant mogelijk te werken. Wanneer er zorgen zijn zullen wij deze altijd eerst bespreekbaar maken met de cliënt en ouders. Tevens registreren wij de zorgen, onze afwegingen en handelingswijze in ons cliëntsysteem. Aangezien huiselijk geweld en kindermishandeling lastig te bespreken onderwerpen zijn voor veel mensen, streven wij ernaar om zelf passende hulp te bieden wanneer er sprake is van onveiligheid binnen een gezin. Wij geloven dat deze aanpak in de meeste gevallen effectief zal zijn vanwege de reeds opgebouwde vertrouwensrelatie met de cliënt.


Daarnaast hebben onze begeleiders een meldplicht, wanneer er een vermoeden is dat een collega tijdens de uitoefening van zijn/haar beroep een cliënt mishandelt en/of misbruikt. Deze vermoedens dienen altijd direct gemeld te worden bij de directie van Derwish Zorg BV. De directie van Derwish Zorg BV zal dit op haar beurt melden bij de desbetreffende Inspectie (Jeugdzorg of Gezondheidszorg). De Inspectie heeft de mogelijkheid een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de desbetreffende vermoedens.


Heeft u vragen?

Heeft u vragen over het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling binnen Derwish Zorg BV? Maak dan gebruik van het contactformulier.