onvrede melden

Onvrede?

Onze medewerkers doen er alles aan om onze cliënten en hun naasten op een persoonlijke en bekwame wijze te ondersteunen. We willen graag dat u tevreden bent over onze zorgverlening en dienstverlening. Het kan zo zijn dat iets niet helemaal naar wens is gegaan. In dat geval: laat het ons weten. U kunt dan contact opnemen met de direct betrokken medewerker, ambulante begeleider, of rechtstreeks met de directie.

Uw hulpverlener/begeleider stelt het vaak op prijs dat hij of zij de gelegenheid krijgt de oorzaak van de klacht direct met u te bespreken. Deze directe benadering gaat niet iedereen even gemakkelijk af, maar als uw hulpverlener/begeleider niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij ook niet proberen de klacht op te lossen. Een goed gesprek kan veel duidelijkheid geven waardoor u samen tot een oplossing kunt komen. We willen graag de ontstane onvrede ombuigen naar herstel en vertrouwen, zodat we samen verder kunnen gaan.Onvrede melden?

Als uw klacht of onvrede na dit gesprek toch niet naar tevredenheid is opgelost of u wilt dat de klacht direct door een onafhankelijk en onpartijdig persoon wordt beoordeeld, dan is dat ook mogelijk.

Derwish Zorg BV is aangesloten bij de onafhankelijke klachtenregeling en geschillencommissie van 'erisietsmisgegaan.nl'. Derwish Zorg BV voldoet daarmee aan de wettelijke eisen die gesteld zijn vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

De klachtenregeling van ‘erisietsmisgegaan.nl’ helpt u in deze fase graag verder met het oplossen van het probleem. In de klachtenregeling wordt stap voor stap beschreven wat u kunt doen en wat zij bij een klacht voor u kunnen betekenen.

Mocht het probleem niet zijn opgelost, dan faciliteert ‘erisietsmisgegaan.nl’ een geschillencommissie die zich over de melding zal buigen en hierover een beslissing zal nemen. Deze geschillencommissie is erkend en voldoet aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).Meld hier uw onvrede

Wilt u onvrede of een klacht melden bij de onafhankelijke klachtenregeling dan kunt u klikken op het onderstaande logo. U komt dan rechtstreeks op de website van 'erisietsmisgegeaan.nl'.

Onvrede melden