opvoedkundige gezinsbegeleiding

Soms begrijpen ouders en kind elkaar niet of vinden ze het moeilijk om echt contact met elkaar te krijgen. De (verstandelijke) beperking of stoornis van een kind vraagt tenslotte om veel meer zorg en aandacht. Dit kan in sommige situaties leiden tot opvoedingsproblemen en onnodige spanningen.


Onze ambulante begeleiders hebben hier oog voor en gaan graag in gesprek met de ouders/verzorgers om de opvoedingssituatie bespreekbaar te maken. Al na enkele gesprekken kan meestal al een goed beeld worden gevormd van de problemen die worden ondervonden. De ambulante begeleider bespreekt de opvoedingsproblematiek vervolgens met onze gedragsdeskundige en samen kijken zij welke ondersteuning specifiek nodig is om de opvoedingssituatie te verbeteren. De ouders/verzorgers krijgen dan praktische en goed uitvoerbare adviezen waarin ze worden ondersteund door de ambulante begeleider.


Ouders/verzorgers geven vaak aan dat ze zelf een verandering willen en bereid zijn te zoeken naar mogelijkheden in de omgang. Maar dat ze er zelf niet uitkomen en het lastig vinden om hulp te zoeken binnen de familie of kennissenkring omdat ze niet worden begrepen. Ouders/verzorgers stellen het erg op prijs dat zij opvoedkundige gezinsbegeleiding kunnen krijgen van Derwish Zorg BV.


Het Derwish team vindt het belangrijk dat de gezinssituatie van het kind een veilig pedagogisch klimaat heeft. Alleen dan kan de relatie tussen ouders/verzorgers en kind verbeteren.


> begeleiding aanvragen